Trang chủ Cơ bản về Chứng Khoán Bài 13: Hàng hóa và Giao dịch Hàng hóa

29/03/2021 - 04:24

Bài 13: Hàng hóa và Giao dịch Hàng hóa

Hàng hóa và các thông tin cơ bản về việc giao dịch hàng hóa sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn và tận dụng để tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán

Định nghĩa hàng hóa

Hàng hóa ở đây là chỉ các loại hàng hóa cơ bản mà có thể được giao dịch hoặc trao đổi

Người mua sẽ giao dịch thanh toán tiền cho người bán để nhận các loại hàng hóa như  dầu, cà phê, lúa mì, đường, bò, đậu nành, vàng…

Các loại hàng hóa chính:

Nông nghiệpNăng lượngKim loại
·        Bắp

·        Bột mì

·        Đậu nành

·        Cafe

·        Bông

·        Gạo

·        Gia súc

·        Dầu

·        Khí thực nhiên

·        Xăng dầu

·        Than đá

·        Vàng

·        Đồng

·        Nhôm

·        Thép

·        Gặng sắt

·        Bạc

·        Bạch kim

Đặc trưng của hàng hóa:

  • Về cơ bản thì các loại hàng hóa này khá đồng đều về chất lượng, và thường có tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo tính đồng nhất này
  • Có nhiều công ty trên các quốc gia đều có thể sản xuất và bán

Cách giao dịch hàng hóa

Các loại hàng hóa này có thể được giao dịch tập trung tương tự như thị trường chứng khoán: nhà đầu tư có thể mua bán trên thị trường giao ngay ( tức là nơi thị trường mà các thỏa thuận giữa các bên được ký kết theo giá cả và số lượng được ấn định theo giá hiện tại)

Hoặc có thể được giao dịch bằng các hợp đồng tương lai, mà ở đó bên mua và bên bán sẽ trao đổi vào một ngày nhất định trong tương lai theo giá cả và số lượng đã được xác định trước. Thị trường tương lai rất phổ biến cho các loại hàng hóa cơ bản.