24/06/2021 - 10:10

Bài 17: IPO là gì?

Nếu hiểu rõ những kiến thức cơ bản về IPO, nhà đầu tư có thể mang về cho mình lợi nhuận không nhỏ khi biết tận dụng những đợt IPO từ các doanh nghiệp

Định nghĩa về IPO

IPO là việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Một công ty tư nhân do cá nhân hoặc một nhóm các nhà đầu tư ban đầu sở hữu, sẽ tiến hành việc chào bán cổ phiếu công khai lần đầu ra công chúng nhằm mục đích gia tăng số lượng nhà đầu tư ( có thể tiếp cận với các cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và các nhà đầu tư cá nhân) để tăng quy mô vốn, sau này có thể giúp công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, và cổ phiếu được giao dịch dễ dàng hơn. Sau khi IPO công ty tư nhân sẽ trở thành công ty đại chúng

Ưu điểm của IPO

  • Mở rộng: Thông qua hình thức IPO, và các lần huy động vốn sau này công ty có thể dễ dàng tăng vốn, để mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế
  • Nhận thức: IPO có tác động lới về mặt thông tin, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, giúp tên tuổi của doanh nghiệp được nhiều người biết đến hơn . Thường các công ty IPO sẽ có các hoạt động roadshow để giúp các nhà đầu tư có thể hiểu hơn về doanh nghiệp
  • Khẳng định độ uy tín: Các doanh nghiệp IPO đểu có bản cáo bạch thông qua đó thể hiện rõ các nội dung về báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, rủi ro hoạt động, và các báo cáo này đều được kiểm toán, nên độ uy tín của các công ty sẽ cao hơn các hình thức khác
  • Thanh khoản: Các công ty sau khi IPO thường sẽ niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán giúp cổ phiếu công ty được mua bán dễ dàng
  • Cơ hội đầu tư: Đối với nhà đầu tư mỗi công ty được IPO sẽ là một cổ phiếu tiềm năng mà nhà đầu tư cá nhân thậm chí là nhà đầu tư chuyên nghiệp chưa tiếp cận được, qua đó nhà đầu tư có them cơ hội lựa chọn cổ phiếu tốt, ngoài ra nếu định giá IPO phù hợp nhà đầu tư còn có thể có khoản lợi nhuận đáng kể

Một trong những ví dụ điển hình về IPO thành công là cổ phiếu FPT, nếu tính luôn pha loãng giá bởi các đợt chia cổ tức, cổ phiếu thưởng thì giá FPT thời điểm IPO vào năm 2006 đó chưa đến 2 ngàn đồng/ cổ phiếu, đên nay giá 85 ngàn đồng tức tăng 45 lần trong 15 năm.