Trang chủ Cơ bản về Chứng Khoán Bài 5: Hợp đồng Tương lai

22/03/2021 - 05:09

Bài 5: Hợp đồng Tương lai

Bài viết giải thích định nghĩa cơ bản về hợp đồng tương lai, cách thức đầu tư thông qua hợp đồng tương lai và diễn biến HĐTL trên thị trường

Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là loại hợp đồng thỏa thuận giữa người mua và người bán sẽ giao dịch một loại hàng hóa hay tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá và số lượng đã được xác định trước. Thường các loại tài sản được giao dịch đã được chuẩn hóa về chất lượng lẫn số lượng, để có thể dễ dàng giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung.

Không giống như quyền chọn – một loại chứng khoán phái sinh cho phép người mua được lựa chọn có thực hiện hay sử dụng quyền chọn không – còn hợp đồng tương lai là một nghĩa vụ. Nếu bạn tham gia hợp đồng tương lai, bạn phải thực hiện giao dịch bằng cách bạn giao nhận tài sản cơ sở, hoặc thanh toán phần chênh lệch giữa giá trên hợp đồng tương lai và giá tài sản hiện tại( tương đương với việc bạn chỉ thanh toán khoản khoản lãi lỗ thật mà thôi)

Tài sản cơ sở cho hợp đồng tương lai có thể là hàng hóa như dầu mỏ, vàng, ngô, lúa mì… các kim loại quý như vàng, bạc, đồng, sắt… Có thể là các chỉ số thị trường như VN30, các loại tiền quốc tế như USD, Bảng Anh, Eur, có thể là các loại cổ phiếu hay trái phiếu.

Hợp đồng tương lai có thể làm giảm rủi ro cho nhà đầu tư vì các loại hàng hóa đã được chuẩn hóa về số lượng. ngoài ra do hợp đồng tương lai cũng được niêm yết trên sàn giao dịch, do đó nhà đầu tư có thể giao dịch được, đồng thời các sàn này nên cũng bảo nghĩa vụ thanh toán giữa các bên

Nhà đầu tư sử dụng hợp đồng tương lai như thế nào?

Một trong các chiến lược được nhà đầu tư hay sử dụng là chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng tương lai.  Nếu nhà đầu tư đang nắm giữ tài sản cơ sở là danh mục cổ phiếu, khi thị trường giảm nhà đầu tư có thể bán khống hợp đồng tương lai , khoản lợi nhuận từ hợp đồng tương lai sẽ phần nào bù đắp cho sự thua lỗ do nắm giữ tài sản cơ sở.

Đối với các nhà đầu tư ưa thích rủi ro có thể đầu cơ bằng cách mua/ bán hợp đồng tương lai khi cược thị trường sẽ tăng giá/giảm giá. Khi đoán đúng xu hướng thị trường thì nhà đầu tư có thể kiếm được khoản lợi nhuận lớn do tỷ lệ đòn bẩy trên thị trường tương lai tường cao.

Hợp đồng tương lai ở Việt Nam và Mỹ

Ở Việt Nam,  hợp đồng tương lai đầu tiên là hợp đồng tương lai về chỉ số VN30 sau này còn có thêm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ. Đòn bẩy của hợp đông tương lai chỉ số VN30 thường từ 5-7 lần. Hợp đồng tương lai là kênh đầu tư khá sôi động trong thị trường giá xuống.

Ở Mỹ còn có những hợp đồng tương lai rất độc đáo như : hợp đồng tương lai được giao dịch dựa trên lượng tuyết và lượng mưa, thậm chí là kết quả bầu cử.