22/03/2021 - 06:16

Bài 9: VN30 là gì?

VN30 là gì ? Những cổ phiếu nào có mặt trong danh sách VN30? Và làm thế nào để nằm trong nhóm VN30? Bài viết sau sẽ giải thích rõ

Định nghĩa VN30

Vn30 là danh sách 30 công ty lớn nhất trên sàn HSX về giá trị vốn hóa và thanh khoản. Nhóm này thường chiếm khoảng 80% vốn hóa thị trường và chiếm trên 50% giá trị giao dịch.

Vn30 cho biết xu hướng biến động chính của thị trường chứng khoán, loại bỏ sự biến động giá do các cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng , hay các cổ phiếu bị làm giá do thị giá nhỏ hoặc thanh khoản ít.  Là chỉ số quan trọng để nhà đầu tư nước ngoài tham khảo đánh giá thị trường VN và lựa chọn cổ phiếu đầu tư , đồng thời là chỉ số cơ sở tham chiếu cho chứng khoán phái sịnh

Định kỳ 6 tháng các cổ phiếu trong nhóm VN30 sẽ được thay đổi 1 lần, sẽ loại bỏ/thêm vào một vài cổ phiếu phù hợp tiêu chí

Các cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất hiện nay trong rổ VN30 như nhóm cổ phiếu của tập đoàn Vingroup VIC, VHM, VRE, MWG, FPT, HPG, VNM..

Cách chọn cổ phiếu VN30

  • Tiêu chí vốn hóa: Chọn 50 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất
  • Tiêu chí Tỷ lệ cổ phiếu có tỷ lệ lưu hành tự do( free float ) cao, loại bỏ các cổ phiếu có tỷ lệ lưu hành tự do lưu hành thấp hơn 5%
  • Giá trị giao dịch bình quân: Chọn cổ phiếu có giá trị giao dịch bình quân 6 tháng cao nhất