Phân Tích Kỹ Thuật

Bài 1: Giới thiệu về Phân Tích Kỹ Thuật và Công Cụ Ứng Dụng
1. Phân Tích Kỹ Thuật là gì ? 2. Xác Định Khung Thời Gian Đầu Tư 3. Ưu điểm của...
Bài 2: Lý thuyết Dow
1. Lý Thuyết Dow 1.1 Các Nhận Định Cơ Bản Của Lý Thuyết Dow 1.2 Thị Trường Có 3 Sự...
Bài 4: Các loại Đồ Thị Cơ Bản và Biểu Đồ Nến
1. Các Loại Đồ Thị Cơ Bản 1.1 Đồ Thị Đường Thẳng (Line Chart) 1.2 Đồ Thị Thanh (Bar Chart)...
Bài 5.1: Đồ thị hình Nến – Các mẫu hình Nến
1. Hammer và Hanging Man 2. Dark Cloud Cover 3. Piercing Line 4. Bullish EnGulfing 5. Bearish EnGulfing 6. Morning...
Bài 5.2: Đồ thị hình Nến – Các mẫu hình Nến (tt)
Đồ thị hình nến – Các mẫu hình nến (tiếp theo) 1. UpSide Gap 2. DownSide Gap 3. Rising Three...
Bài 6: Các Công cụ Phân Tích Kỹ Thuật
1. Đường xu hướng 2. Ý nghĩa 3. Kháng cự và hỗ trợ 4. Fibonacci trong phân tích kỹ thuật...
Bài 7.1: Mô hình Giá Cơ Bản
1. Mô hình đảo chiều 2. Mô hình đầu vai 3. Mô hình 2-3 đáy / đỉnh 4. Mô hình...
Bài 7.2: Mô hình Giá Cơ Bản (tt)
1. Mô hình tiếp diễn 2. Mô hình tam giác 2.1 Mô hình tam giác đỉnh bằng hướng xuống 2.2...
Bài 8: Nhóm Chỉ Báo Xu Hướng
1. Đường trung bình – phân loại 2. Đường trung bình động ( MA ) – cách sử dụng 3....
Bài 9: Nhóm Chỉ Báo Động Lượng
1. Chỉ báo RSI 1.1 Khái niệm 1.2 Công dụng khác 2. Chỉ báo MFI 2.1 Khái niệm 2.2 Điểm...
Bài 10: Lý Thuyết Sóng Elliot Cơ Bản
1. Lý thuyết Dow và sóng Elliot 2. Cấu trúc sóng Elliot 3. Công dụng của sóng Elliot
#18 – Kinh tế vĩ mô tác động đến giá cổ phiếu như thế nào?
Khi tham gia vào thị trường chứng khoán, nhà đầu tư thường dành sự quan tâm tới những câu chuyện...