Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật

01. Phân Tích Kỹ Thuật56

Bài 1: Giới thiệu về Phân Tích Kỹ Thuật và Công Cụ Ứng Dụng
1. Phân Tích Kỹ Thuật là gì ? 2. Xác Định Khung Thời Gian Đầu Tư 3. Ưu điểm của...
Bài 2: Lý thuyết Dow
1. Lý Thuyết Dow 1.1 Các Nhận Định Cơ Bản Của Lý Thuyết Dow 1.2 Thị Trường Có 3 Sự...
Bài 3: Công cụ Ứng dụng thông dụng cho Phân Tích Kỹ Thuật
Bài 4: Các loại Đồ Thị Cơ Bản và Biểu Đồ Nến
1. Các Loại Đồ Thị Cơ Bản 1.1 Đồ Thị Đường Thẳng (Line Chart) 1.2 Đồ Thị Thanh (Bar Chart)...
Bài 5.1: Đồ thị hình Nến – Các mẫu hình Nến
1. Hammer và Hanging Man 2. Dark Cloud Cover 3. Piercing Line 4. Bullish EnGulfing 5. Bearish EnGulfing 6. Morning...
Bài 5.2: Đồ thị hình Nến – Các mẫu hình Nến (tt)
Đồ thị hình nến – Các mẫu hình nến (tiếp theo) 1. UpSide Gap 2. DownSide Gap 3. Rising Three...
Bài 6: Các Công cụ Phân Tích Kỹ Thuật
1. Đường xu hướng 2. Ý nghĩa 3. Kháng cự và hỗ trợ 4. Fibonacci trong phân tích kỹ thuật...
Bài 7.1: Mô hình Giá Cơ Bản
1. Mô hình đảo chiều 2. Mô hình đầu vai 3. Mô hình 2-3 đáy / đỉnh 4. Mô hình...
Bài 7.2: Mô hình Giá Cơ Bản (tt)
1. Mô hình tiếp diễn 2. Mô hình tam giác 2.1 Mô hình tam giác đỉnh bằng hướng xuống 2.2...
Bài 8: Nhóm Chỉ Báo Xu Hướng
1. Đường trung bình – phân loại 2. Đường trung bình động ( MA ) – cách sử dụng 3....
Bài 9: Nhóm Chỉ Báo Động Lượng
1. Chỉ báo RSI 1.1 Khái niệm 1.2 Công dụng khác 2. Chỉ báo MFI 2.1 Khái niệm 2.2 Điểm...
Bài 10: Lý Thuyết Sóng Elliot Cơ Bản
1. Lý thuyết Dow và sóng Elliot 2. Cấu trúc sóng Elliot 3. Công dụng của sóng Elliot
Mô hình nến Below the stomach
Xuất hiện trong xu hướng tăng giá Cấu trúc mô hình: – Mô hình gồm 2 cây nến trong xu...
Mô hình nến Bullish Engulfing
Xuất hiện trong xu hướng giảm giá Cấu trúc mô hình: – Mô hình gồm 2 cây nến trong xu...
Mô hình nến Bullish Doji Star
Xuất hiện trong xu hướng giảm giá Cấu trúc mô hình: – Mô hình gồm 2 cây nến trong xu...
Mô hình nến Black Spining Stop
Hình dạng nến: – Là cây nến giảm với thân nến ngắn – Bóng nến trên và bóng nến dưới...
Mô hình nến Bearish Three-Line Strike
Xuất hiện trong xu hướng giảm giá Cấu trúc mô hình: – Mô hình gồm ba cây nến giảm với...
Mô hình nến Bearish Harami
Xuất hiện trong xu hướng tăng giá Cấu trúc mô hình: – Mô hình gồm 2 cây nến trong xu...
Mô hình nến Bearish Engulfing
Xuất hiện trong xu hướng tăng giá Cấu trúc mô hình: – Mô hình gồm 2 cây nến trong xu...
Mô hình nến Bearish Doji Star
Xuất hiện trong xu hướng tăng giá Cấu trúc mô hình: – Mô gồm 2 cây nến – Cây nến...
Mô hình nến Above The Stomach
Xuất hiện trong xu hướng giảm giá Cấu trúc mô hình: – Mô hình gồm 2 cây nến trong xu...
Mô hình nến Two black gapping
Xuất hiện trong xu hướng giảm giá Cấu trúc mô hình: – Mô hình gồm hai cây nến giảm. –...
Mô hình nến Bullish Harami
Xuất hiện trong xu hướng giảm giá Cấu trúc mô hình: – Mô hình gồm 2 cây nến trong xu...
Mô hình nến Bullish Seperating lines
Xuất hiện trong xu hướng tăng giá Cấu trúc mô hình: – Cây nến đầu tiên là cây nến giảm...
Mô hình nến Concealing Baby Swallow
Xuất hiện trong xu hướng giảm giá Cấu trúc mô hình: – Gồm 4 cây nến giảm – Hai nến...
Mô hình nến Deliberation
Xuất hiện trong xu hướng tăng giá Cấu trúc mô hình: – Mô hình gồm ba nến tăng – Hai...
Mô hình nến Gapping Dow Doji
Xuất hiện trong một xu hướng giảm giá Hình dạng nến: – Giá mở cửa tạo một gap giảm giá...
Mô hình nến Gapping Up Doji
Xuất hiện trong một xu hướng tăng giá Hình dạng nến: – Giá mở cửa tạo một gap tăng giá...
Mô hình nến Hammer
Xuất hiện trong một xu hướng giảm giá Hình dạng nến: – Thân nến ngắn, bóng nến dưới dài ít...
Mô hình nến Southern Doji
Xuất hiện trong một xu hướng giảm giá Hình dạng nến: – Là cây nến Doji với giá mở cửa...
Mô hình nến Three Black Crows
Xuất hiện trong xu hướng tăng giá Cấu trúc mô hình: Mô hình gồm 3 cây nến giảm. Nến 2...
Mô hình nến Three Outside Up
Xuất hiện trong xu hướng giảm giá Cấu trúc mô hình: – Đầu tiên là một cây nến giảm –...
Mô hình nến Three starts in the south
Xuất hiện trong xu hướng giảm giá Cấu trúc mô hình: – Mô hình gồm 3 cây nến giảm –...
Mô hình nến Three white soldiers
Xuất hiện trong xu hướng giảm giá Cấu trúc mô hình: – Ba cây nến tăng với thân nến dài,...
Mô hình nến White Spining Stop
Hình dạng nến: – Là cây nến tăng với thân nến ngắn – Bóng nến trên và bóng nến dưới...
Mô hình nến Dark cloud cover
Xuất hiện trong xu hướng tăng giá Cấu trúc mô hình: – Mô hình gồm 2 cây nến trong xu...
Mô hình nến Evening Star
Xuất hiện trong xu hướng tăng giá Cấu trúc mô hình: – Đầu tiên là cây nến tăng với thân...
Mô hình nến Falling three method
Xuất hiện trong xu hướng giảm giá Cấu trúc mô hình: – Cây nến đầu tiên giảm mạnh với thân...
Mô hình nến Hanging Man
Xuất hiện trong một xu hướng tăng giá Hình dạng nến: – Thân nến ngắn, bóng nến dưới dài ít...
Đường trung bình MA (Moving Average)
Đường trung bình MA (Moving Average)
Mô hình nến Morning Star
Xuất hiện trong xu hướng giảm giá Cấu trúc mô hình: – Cây nến đầu tiên là cây nến giảm...
Đường xu hướng Trendline
Đường xu hướng Trendline
Mô hình nến Marubozu
Black Marubozu (Marubozu giảm giá) Hình dạng nến: Là cây nến giảm với gía đóng cửa thấp hơn giá mở...
Mô hình nến Rising Three Methods
Xuất hiện trong xu hướng tăng giá Cấu trúc mô hình: Cây nến đầu tiên tăng mạnh với body nến...
Fibonacci – Cách xác định giá mục tiêu
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
Xác định xu hướng biến động mạnh cùng Bollinger Bands
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
MACD – Cách sử dụng sao cho hiệu quả?
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
Cách kết hợp bộ ba MA 10, 20 & 50
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
RSI – Cách sử dụng sao cho hiệu quả?
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
Đọc hiểu tâm lý thị trường thông qua Mô hình nến Nhật
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
6 nội dung của Lý thuyết Dow
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
Hỗ trợ và kháng cự là gì?
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
Đầu tư hiệu quả với phương pháp Canslim
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
Mô hình vai đầu vai
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
Mô hình cốc tay cầm
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...
Mô hình 2 đỉnh – 2 đáy
Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng...