Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Hanging Man

04/04/2023 - 07:11

Mô hình nến Hanging Man

Xuất hiện trong một xu hướng tăng giá
Hình dạng nến:
– Thân nến ngắn, bóng nến dưới dài ít nhất gấp 2 lần thân nến và phía trên không có hoặc bóng nến rất ít.
– Có thể là cây nến tăng hoặc giảm
Xác xuất tiếp diễn tăng giá của mô hình: 59%