Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Gapping Dow Doji

22/03/2023 - 08:38

Mô hình nến Gapping Dow Doji

Xuất hiện trong một xu hướng giảm giá
Hình dạng nến:
– Giá mở cửa tạo một gap giảm giá
– Là cây nến Doji với giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau.
– Bóng nến trên và dưới vừa phải
Xác xuất đảo chiều tăng giá của mô hình: 56%
Ý nghĩa: Sau một xu hướng giảm giá, có sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều tăng.