Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Bearish Engulfing

21/03/2023 - 04:25

Mô hình nến Bearish Engulfing

Xuất hiện trong xu hướng tăng giá
Cấu trúc mô hình:
– Mô hình gồm 2 cây nến trong xu hướng tăng giá.
– Cây nến đầu tiên là cây nến tăng
– Cây nến tiếp theo là cây nến giảm với cây nến thứ hai bao phủ toàn bộ cây nến tăng thứ nhất.
Xác xuất đảo chiều giảm giá của mô hình: 79%
Ý nghĩa: Sau một xu hướng tăng, lực bán chốt lời mạnh mẽ nhấn chìm lực mua của cây nến trước đó. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều giảm giá.