Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Above The Stomach

21/03/2023 - 04:28

Mô hình nến Above The Stomach

Xuất hiện trong xu hướng giảm giá
Cấu trúc mô hình:
– Mô hình gồm 2 cây nến trong xu hướng giảm giá.
– Cây nến đầu tiên là cây nến giảm, cây nến thứ 2 là cây nến tăng.
– Giá mở cửa của cây nến tăng cao hơn giá tại mức ½ của cây nến giảm trước đó.
Xác xuất đảo chiều tăng giá của mô hình: 66%
Ý nghĩa: Sau một xu hướng giảm giá, có sự tích cực trở lại của lực mua. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều tăng.