Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Three Black Crows

04/04/2023 - 06:58

Mô hình nến Three Black Crows

Xuất hiện trong xu hướng tăng giá
Cấu trúc mô hình:
Mô hình gồm 3 cây nến giảm.
Nến 2 và 3 có giá mở cửa trong khoảng thân nến của cây nến liền trước, cả 3 cây nến đóng cửa ở mức giá gần giá thấp nhất.
Xác xuất đảo chiều giảm giá của mô hình: 78%

Ý nghĩa: Sau một xu hướng tăng, xuất hiện lực bán ra bắt đầu mạnh mẽ. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều giảm giá.