Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Below the stomach

21/03/2023 - 02:54

Mô hình nến Below the stomach

Xuất hiện trong xu hướng tăng giá
Cấu trúc mô hình:
– Mô hình gồm 2 cây nến trong xu hướng tăng giá.
– Cây nến đầu tiên là cây nến tăng.
– Cây nến thứ 2 là cây nến giảm với gíá mở cửa của cây nến giảm thấp hơn giá tại mức ½ của cây nến tăng trước đó.
Xác xuất đảo chiều giảm giá của mô hình: 60%
Ý nghĩa: Sau một xu hướng tăng giá, bắt đầu lực bán trở nên mạnh mẽ và kiểm soát thị trường. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều giảm.