Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Fibonacci – Cách xác định giá mục tiêu

08/01/2024 - 02:56

Fibonacci – Cách xác định giá mục tiêu

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xác định giá mục tiêu bằng Fibonacci nhé!

Fibonacci là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật chứng khoán có nguồn gốc từ một lý thuyết toán học của Leonardo Fibonacci sống ở thế kỷ 12. Theo lý thuyết này, Fibonacci là một chuỗi các chữ số, bắt đầu là 0 và 1, các số phía sau là tổng 2 số đứng liền trước.

Dãy số Fibonacci: 0,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,… Số sau xấp xỉ 1,618 lần số trước và số trước bằng 0,618 lần số sau.