Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Deliberation

22/03/2023 - 08:37

Mô hình nến Deliberation

Xuất hiện trong xu hướng tăng giá
Cấu trúc mô hình:
– Mô hình gồm ba nến tăng
– Hai cây nến đầu tiên với thân nến dài, nến thứ 3 có thân nhỏ hơn và mỗi nến sau thì mở cửa và đóng cửa cao hơn cây nến trước.
Xác xuất tiếp diễn tăng giá của mô hình: 77%
Ý nghĩa: Thể hiện sự tích cực của bên mua vẫn đang chiếm ưu thế. Báo hiệu cho xu hướng tiếp diễn tăng giá.