Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Bullish Doji Star

21/03/2023 - 04:12

Mô hình nến Bullish Doji Star

Xuất hiện trong xu hướng giảm giá
Cấu trúc mô hình:
– Mô hình gồm 2 cây nến trong xu hướng giảm giá.
– Cây nến đầu tiên là cây nến giảm với thân nến dài
– Cây nến thứ 2 là cây nến Doji với giá mở cửa và đóng cửa là như nhau và tạo khoảng gap giảm giá với cây nến giảm thứ nhất.
Xác xuất tiếp diễn giảm giá của mô hình: 64%
Ý nghĩa: Thể hiện lực bán vẫn tiếp tục kiểm soát thị trường và bắt đầu ít có sự biến động về giá. Báo hiệu cho xu hướng tiếp diễn giảm giá.