Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến White Spining Stop

04/04/2023 - 07:06

Mô hình nến White Spining Stop

Hình dạng nến:
– Là cây nến tăng với thân nến ngắn
– Bóng nến trên và bóng nến dưới có độ dài bằng nhau
Xác xuất đảo chiều so với xu hướng trước đó: 50%
Ý nghĩa: Thể hiện sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Báo hiệu xu hướng đảo chiều so với xu hướng trước đó, tuy nhiên xu hướng đảo chiều không mạnh mẽ.