Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Gapping Up Doji

22/03/2023 - 08:39

Mô hình nến Gapping Up Doji

Xuất hiện trong một xu hướng tăng giá
Hình dạng nến:
– Giá mở cửa tạo một gap tăng giá
– Giá mở cửa và giá đóng cửa là như nhau
– Bóng nến trên và dưới vừa phải
Xác xuất đảo chiều giảm giá của mô hình: 57%
Ý nghĩa: Sau một xu hướng tăng giá, lúc đầu lực mua vẫn thắng thế, nhưng sau đó có sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều giảm giá.