Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Two black gapping

21/03/2023 - 04:29

Mô hình nến Two black gapping

Xuất hiện trong xu hướng giảm giá
Cấu trúc mô hình:
– Mô hình gồm hai cây nến giảm.
– Một khoảng gap giảm giá xuất hiện với tiếp theo sau là 2 cây nến giảm
– Giá đóng cửa của cây nến giảm thứ 2 phải thấp hơn giá đóng cửa của cây nến giảm trước đó.
Xác xuất tiếp diễn giảm giá của mô hình: 68%
Ý nghĩa: Lực bán vẫn đang chiếm ưu thế và kiểm soát thị trường. Báo hiệu cho xu hướng tiếp diễn giảm giá.