Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Bullish Harami

22/03/2023 - 08:33

Mô hình nến Bullish Harami

Xuất hiện trong xu hướng giảm giá
Cấu trúc mô hình:
– Mô hình gồm 2 cây nến trong xu hướng giảm giá
– Cây nến đầu tiên là cây nến giảm với thân nến dài
– Cây nến tiếp theo là cây nến tăng với thân nến nằm trong cây nến giảm trước đó.
Xác xuất đảo chiều tăng giá của mô hình: 53%
Ý nghĩa: Trong xu hướng giảm giá, lực bán bắt đầu yếu đi sau đó có sự xuất hiện của lực mua và lực mua dần chiếm ưu thế. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều tăng giá.