Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Three Outside Up

04/04/2023 - 06:59

Mô hình nến Three Outside Up

Xuất hiện trong xu hướng giảm giá
Cấu trúc mô hình:
– Đầu tiên là một cây nến giảm
– Sau đó là một cây nến tăng, bao phủ toàn bộ cây nến giảm trước đó.
– Cây nến cuối cùng là cây nến tăng đóng cửa tại mức giá cao hơn giá đóng cửa của cây nến trước.
Xác xuất đảo chiều tăng giá của mô hình: 75%
Ý nghĩa: Thể hiện lực bán yếu dần, sau đó có sự gia nhập mạnh mẽ của lực mua và kiểm soát hoàn toàn lực bán. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều tăng giá.