Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Marubozu

17/07/2023 - 09:34

Mô hình nến Marubozu

Black Marubozu (Marubozu giảm giá)

Hình dạng nến:

  • Là cây nến giảm với gía đóng cửa thấp hơn giá mở cửa
  • Thân nến dài thể hiện sự biến động giá lớn
  • Bóng nến không có hoặc rất ngắn
  • Xác xuất tiếp diễn xu hướng giảm giá: 53%

Ý nghĩa: Xu hướng giảm của cổ phiếu đang mạnh mẽ, lực bán đang kiểm soát thị trường. Báo hiệu xu hướng giảm giá tiếp diễn.

White Marubozu (Marubozu tăng giá)

Hình dạng nến:

  • Là cây nến tăng với giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa
  • Thân nến dài thể hiện sự biến động giá lớn
  • Bóng nến không có hoặc rất ngắn
  • Xác xuất tiếp diễn xu hướng tăng giá: 56%

Ý nghĩa: Xu hướng tăng của cổ phiếu đang mạnh mẽ, lực mua đang kiểm soát thị trường. Báo hiệu xu hướng tăng giá tiếp diễn.