Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Bài 6: Các Công cụ Phân Tích Kỹ Thuật

29/03/2021 - 07:45

Bài 6: Các Công cụ Phân Tích Kỹ Thuật

1. Đường xu hướng

2. Ý nghĩa

3. Kháng cự và hỗ trợ

4. Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

4.1 Fibonacci thoái lui

4.2 Fibonacci mở rộng

4.3 Lưu ý khi dùng Fibonacci