Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Bearish Doji Star

21/03/2023 - 04:27

Mô hình nến Bearish Doji Star

Xuất hiện trong xu hướng tăng giá
Cấu trúc mô hình:
– Mô gồm 2 cây nến
– Cây nến đầu tiên là cây nến tăng với thân nến dài
– Cây nến tiếp theo là cây nến Doji với giá mở cửa và giá đóng cửa là như nhau đồng thời tạo một khoảng gap tăng giá với cây nến trước.
Xác xuất tiếp diễn giảm giá của mô hình: 69%
Ý nghĩa: Thể hiện lực mua vẫn đang chiếm ưu thế. Báo hiệu cho xu hướng tiếp diễn tăng giá.