Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Falling three method

04/04/2023 - 07:10

Mô hình nến Falling three method

Xuất hiện trong xu hướng giảm giá
Cấu trúc mô hình:
– Cây nến đầu tiên giảm mạnh với thân nến dài
– Ba cây nến tiếp theo với thân nến ngắn tạo thành xu hướng tăng nhưng nằm trong phạm vi của cây nến giảm trước đó, cây nến 2 và 4 là cây nến tăng, cây nến 3 có thể tăng hoặc giảm.
– Cuối cùng là một cây nến giảm với thân nến dài và giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa cây nến đầu tiên.
Xác xuất tiếp diễn giảm giá của mô hình: 71%
Ý nghĩa: Trong xu hướng giảm, xuất hiện những nhịp điều chỉnh tăng, tuy nhiên tốc độ tăng khá yếu và sau đó lực bán mạnh vẫn chiếm ưu thế và kiểm soát thị trường. Báo hiệu cho xu hướng tiếp diễn giảm giá.