Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật 6 nội dung của Lý thuyết Dow

08/01/2024 - 03:46

6 nội dung của Lý thuyết Dow

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiềm hiểu về Lý thuyết Dow được xem là viên gạch, nền tảng của Phân tích kỹ thuật.

Lý thuyết dow được coi là nền tảng, viên gạch tạo tiền đề để phát triển các loại phân tích kỹ thuật sau này như trendline, RSI, MACD, sóng Elliott…

Lý thuyết dow được tìm ra bởi Charles H.Dow. Dow tên đầy đủ là Charles H.Dow (1851-1902), là người sáng lập tờ báo Wall Street Journal; là người khởi xướng ra trường phái PTKT bằng sự ra đời cùa lý thuyết Dow, và là người đầu tiên đưa ra chỉ số trung bình Dow Jones.