Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Southern Doji

04/04/2023 - 06:55

Mô hình nến Southern Doji

Xuất hiện trong một xu hướng giảm giá
Hình dạng nến:
– Là cây nến Doji với giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau.
– Bóng nến trên và dưới khá dài
Xác xuất đảo chiều tăng giá của mô hình: 52%
Ý nghĩa: Sau một xu hướng tăng bắt đầu có sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều tăng giá, tuy nhiên xu hướng đảo chiều không mạnh mẽ.