Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Morning Star

04/04/2023 - 07:18

Mô hình nến Morning Star

Xuất hiện trong xu hướng giảm giá
Cấu trúc mô hình:
– Cây nến đầu tiên là cây nến giảm với thân nến dài
– Cây nến tiếp theo tạo một gap giảm giá với cây nến thứ nhất và thân nến ngắn, có thể là cây nến tăng hoặc giảm
– Cây nến cuối cùng là cây nến tăng với thân nến dài và tạo một gap tăng giá, giá đóng cửa thấp nhất trên mức ½ của cây nến giảm thứ nhất.
Xác xuất đỏa chiều tăng giá của mô hình: 78%
Ý nghĩa: Thể hiện lực bán yếu dần và bắt đầu có sự tích cực của lực mua. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều tăng giá.