Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Đầu tư hiệu quả với phương pháp Canslim

08/01/2024 - 03:56

Đầu tư hiệu quả với phương pháp Canslim

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiềm hiểu về Phương pháp đầu tư Canslim của huyền thoại William O’Neil.

Canslim là sự kết hợp giữa PTCB và PTKT, PTCB để tìm ra cổ phiếu tìm năng và PTKT để lựa chọn thời điểm mua bán hợp lý, tối đa hóa lợi nhuận.

Các chỉ tiêu cơ bản của Canslim

C_ urrent Quarterly Earning Per Share – Tăng trưởng quý

A_ nnual Earning Increase – Lợi nhuận hàng năm

N_ew Products, Management, Highs – Mới

S_upply and Demand – Cung cầu cồ phiếu

L_eader or Laggard – Cổ phiếu dẫn đầu

I_ntitutional Sponsorship – Sự tham gia của người khổng lồ

M_arket Direction – Xu hướng thị trường