Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Concealing Baby Swallow

22/03/2023 - 08:36

Mô hình nến Concealing Baby Swallow

Xuất hiện trong xu hướng giảm giá
Cấu trúc mô hình:
– Gồm 4 cây nến giảm
– Hai nến đầu tiên là nến giảm với thân nến dài
– Cây nến thứ 3 là cây nến giảm có bóng nến trên dài, thân nến nhỏ
– Cây nến cuối cùng giảm nhấn chìm cây nến thứ 3 (bao gồm cả bóng nến).
Xác xuất tiếp diễn giảm giá của mô hình: 75%
Ý nghĩa: Thể hiện sự tiêu cực của bên bán vẫn đang chiếm ưu thế. Báo hiệu cho xu hướng tiếp diễn giảm giá.