Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Dark cloud cover

04/04/2023 - 07:07

Mô hình nến Dark cloud cover

Xuất hiện trong xu hướng tăng giá
Cấu trúc mô hình:
– Mô hình gồm 2 cây nến trong xu hướng tăng giá.
– Cây nến đầu tiên là cây nến tăng với thân nến dài
– Cây nến thứ 2 là cây nến giảm với thân nến dài, giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa cây nến trước và giá đóng cửa thấp hơn giá tại mức ½ của cây nến tăng.
Xác xuất đảo chiều giảm giá của mô hình: 60%