Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Hỗ trợ và kháng cự là gì?

08/01/2024 - 03:51

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiềm hiểu về kháng cự và hỗ trợ.

Hỗ trợ là vùng giá mà tại đó lực mua cổ phiếu sẽ chiếm ưu thế hơn so với lực bán, và tại vùng giá này xu hướng giảm được kỳ vọng sẽ đảo chiều tăng. 

Kháng cự là vùng giá mà tại đó lực bán của cổ phiếu sẽ chiếm ưu thế hơn so với lực mua, và tại vùng giá này xu hướng tăng được kỳ vọng sẽ đảo chiều giảm.