Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Bearish Harami

21/03/2023 - 04:24

Mô hình nến Bearish Harami

Xuất hiện trong xu hướng tăng giá
Cấu trúc mô hình:
– Mô hình gồm 2 cây nến trong xu hướng tăng giá
– Cây nến đầu tiên là cây nến tăng với thân nến dài
– Cây nến tiếp theo là cây nến giảm với thân nến nằm trong cây nến tăng trước đó.
Xác xuất tiếp diễn tăng giá của mô hình: 53%
Ý nghĩa: Thể hiện lực bán xuất hiện sau xu hướng tăng, tuy nhiên lực bán khá yếu và vẫn nằm trong xu hướng tăng trước đó. Báo hiệu cho xu hướng tăng giá tiếp diễn.