Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Evening Star

04/04/2023 - 07:08

Mô hình nến Evening Star

Xuất hiện trong xu hướng tăng giá
Cấu trúc mô hình:
– Đầu tiên là cây nến tăng với thân nến dài, bóng nến trên dài
– Cây nến tiếp theo tạo một gap tăng giá với thân nến nhỏ (có thể là nến tăng hoặc giảm)
– Cây nến cuối cùng là cây nến giảm với giá mở cửa tạo một gap giảm giá so với cây nến trước và giá đóng cửa ít nhất thấp hơn giá tại mức 1/2 của cây nến đầu tiên.
Xác xuất đảo chiều giảm giá của mô hình: 72%
Ý nghĩa: Thể hiện lực mua yếu dần và có sự gia nhập mạnh mẽ của lực bán. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều giảm giá.