Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình 2 đỉnh – 2 đáy

08/01/2024 - 04:16

Mô hình 2 đỉnh – 2 đáy

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiềm hiểu về Mô hình 2 đỉnh và 2 đáy.

Về mặt trực quan, mô hình hai đỉnh (Double Tops) có hình dạng giống như hai ngọn núi hay đơn giản là giống hình chữ M. Mô hình 2 đỉnh thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, dấu hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm.

Mô hình 2 đáy (Double Bottoms) sẽ ngược lại với mô hình 2 đỉnh thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, dấu hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng.