Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Three white soldiers

04/04/2023 - 07:04

Mô hình nến Three white soldiers

Xuất hiện trong xu hướng giảm giá
Cấu trúc mô hình:
– Ba cây nến tăng với thân nến dài, giá mở cửa và giá đóng cửa cây nến sau lần lượt cao hơn cây nến trước.
– Bóng nến ngắn
Xác xuất đảo chiều tăng giá của mô hình: 82%
Ý nghĩa: Thể hiện lực cầu vào thị trường đang rất tích cực sau một xu hướng giảm. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều tăng giá.