Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Bearish Three-Line Strike

21/03/2023 - 04:23

Mô hình nến Bearish Three-Line Strike

Xuất hiện trong xu hướng giảm giá
Cấu trúc mô hình:
– Mô hình gồm ba cây nến giảm với cây nến sau hình thành mức giảm thấp hơn
– Cây nến cuối cùng là cây nến tăng mạnh với giá mở cửa thấp hơn cây nến liền trước và giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của cây nến giảm đầu tiên. Nói cách khác, cây nến tăng bao phủ quá trình giảm giá của 3 cây nến trước đó.
Xác xuất đảo chiều tăng giá của mô hình: 84%
Ý nghĩa: Thể hiện có một lực cầu mạnh đang gia nhập vào thị trường sau xu hướng giảm giá. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều tăng giá.