Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Three starts in the south

04/04/2023 - 07:02

Mô hình nến Three starts in the south

Xuất hiện trong xu hướng giảm giá
Cấu trúc mô hình:
– Mô hình gồm 3 cây nến giảm
– Đầu tiên là một cây nến giảm với thân nến và bóng nến dài
– Cây nến thứ hai khá giống cây nến thứ nhất nhưng thân nến ngắn hơn với giá mở cửa và giá đóng cửa lần lượt thấp hơn giá mở cửa và giá đóng cửa của cây nến trước.
– Cây nến cuối cùng nằm trong phạm vi biến động giá của cây nến ngày hôm trước.
Xác xuất đảo chiều tăng giá của mô hình: 86%
Ý nghĩa: Lực bán đang bắt đầu yếu dần, sự tiêu cực được kiểm soát dần. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều tăng giá.