Bài 7.1: Mô hình Giá Cơ Bản

1. Mô hình đảo chiều

2. Mô hình đầu vai

3. Mô hình 2-3 đáy / đỉnh

4. Mô hình chiếc cốc tay cầm

5. Mô hình cái nêm hướng lên / xuống

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin