Trang chủ Phân Tích Kỹ Thuật Mô hình nến Bullish Engulfing

21/03/2023 - 04:02

Mô hình nến Bullish Engulfing

Xuất hiện trong xu hướng giảm giá
Cấu trúc mô hình:
– Mô hình gồm 2 cây nến trong xu hướng giảm giá
– Cây nến đầu tiên là cây nến giảm.
– Cây nến tiếp theo là cây nến tăng với cây nến thứ hai bao phủ toàn bộ cây nến giảm thứ nhất.
Xác xuất đảo chiều tăng giá của mô hình: 63%
Ý nghĩa: Sau một xu hướng giảm, xuất hiện lực mua mạnh mẽ bao phủ toàn bộ lực bán trước đó. Báo hiệu cho xu hướng đảo chiều tăng giá.