Trang chủ Cơ bản về Chứng Khoán Bài 8: Khi nào Thị trường Chứng khoán tăng giảm?

22/03/2021 - 06:15

Bài 8: Khi nào Thị trường Chứng khoán tăng giảm?

Khi nào thì thị trường chứng khoán tăng giảm có lẽ là câu hỏi nhiều nhà đầu tư rất băn khoăn khi gia nhập thị trường chứng khoán

Khi nói đến thị trường chứng khoán người ta thường hay nói đến thị trường giá tăng hoặc thị trường giá giảm

Thị trường giá tăng

Định nghĩa

Thị trường giá tăng là thị trường mà giá cổ phiếu có xu hướng tăng trong một giai đoạn thời gian.

Trong thị trường giá tăng, nhà đầu tư bên mua thương có xu hướng mua liên tục làm gia tăng số lượng cổ phiếu của họ, giúp tăng lượng cầu cổ phiếu, khiến giá cổ phiếu tiếp tục tăng. Trong thị trường giá tăng,  nhà đầu tư thường có tâm lý lạc quan

Đặc điểm của thị trường giá tăng

Đây là giai đoạn chính phủ thường áp dụng các chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng như: giảm thuế, tăng chi tiêu đầu tư công, tăng chi tiêu chính phủ, giảm lãi suất cho vay… giúp nền kinh tế mở rộng và tăng trưởng. Giai đoạn này thưởng thất nghiệp sẽ giảm và ổn định do các doanh nghiệp mở rộng sản xuất có nhu cầu sử dụng nhân công nên tình trạng thất nghiệp ít hơn. Thường kéo dài trung bình 9- 10 năm nếu xét trong 1 xu hướng dài hạn. Thời gian này sẽ kéo dài hay ngắn đi ở mỗi quốc gia khác nhau do tính đặc trưng của chu kỳ kinh tế quốc gia đó.

Thị trường giá giảm

Ngược lại thị trường giá giảm là thị trường giá cổ phiếu sẽ giảm trong một khoảng thời gian kéo dài, Trong thị trường giá giảm hầu hết các cổ phiếu đều giảm giá, đặc biệt là các cổ phiếu có tính đầu cơ cao. Trong thị trường giá giảm nhà đâu tư rât bi quan và họ sẵn sàng bán cổ phiếu của họ ở các mức giá thấp .

Thị trường giá giảm thường xảy ra khi nền kinh tế khủng hoảng, hoặc bắt đầu khi chính phủ thực hiện các chính sách thu hẹp khắc nghiệt như: tăng thuế, cắt giảm chi tiêu chính phủ, đầu tư công, tăng lãi suất…gia đoạn này thất nghiệp thường tăng lên do các doanh nghiệp cũng thu hẹp quy mô sản xuất nên giảm nhân công lao động. Thường kéo dài 1 -3 năm, vì xu hướng can thiệp của chính phủ khi thấy nền kinh tế xuất hiện những tín hiệu cho việc giảm tốc

Có một câu chuyện khá vui của phố Wall nước Mỹ nói về thị trường tăng nóng. Đó là thị trường tăng nóng liên tục, tăng không ngừng nghỉ thì sẽ luôn có những con dê, con heo tế thần. Đó là những nhà đầu tư mua trễ, hoặc bắt đáy qua sớm và bị kẹt trên đỉnh của thị trường giá tăng. Để tránh điều này nhà đầu tư cần có thêm một cái đầu lạnh, hoặc những nhà tư vấn chuyên nghiệp khi giao dịch trong một thị trường quá nóng.