Trang chủ Cơ bản về Chứng Khoán Bài 18: Thanh khoản là gì?

24/06/2021 - 10:13

Bài 18: Thanh khoản là gì?

Thanh khoản là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt, hay khả năng bán tài sản để lấy tiền nhanh hay chậmMột tài sản có thanh khoản cao là loại tài sản có ...

Thanh khoản là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt, hay khả năng bán tài sản để lấy tiền nhanh hay chậm

Một tài sản có thanh khoản cao là loại tài sản có thể được mua bán dễ dàng, nhanh chóng, không mất chi phí giao dịch hoặc chi phí giao dịch thấp

Các tài sản có tính thanh khoản cao như: Trái phiếu,, chứng chỉ quỹ của các quỹ niêm yết trên thị trường như quỹ tương hỗ, các loại cổ phiếu, các hàng hóa đã niêm yết tập trung, các loại tiền tệ

Các loại tài sản không có thanh khoản/thanh khoản thấp là các loại tranh nghệ thuật cổ, đồ cổ, bộ sưu tập rượu, bất động sản xa xỉ, bộ sưu tập đồng xu.