Trang chủ Kinh nghiệm Đầu Tư Bài 1: Đa dạng hóa Tài sản trong Danh mục Đầu tư

29/03/2021 - 07:51

Bài 1: Đa dạng hóa Tài sản trong Danh mục Đầu tư

Có một sự khác biệt trong việc việc quản lý danh mục đầu tư của các nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư cá nhân đó là nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ quan tâm đến việc kết hợp các loại tài sản trong danh mục làm sao để có thể đạt các mục tiêu đầu tư như
Bài 1: Đa dạng hóa Tài sản trong Danh mục Đầu tư

Có một sự khác biệt trong việc việc quản lý danh mục đầu tư của các nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư cá nhân đó là nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ quan tâm đến việc kết hợp các loại tài sản trong danh mục làm sao để có thể đạt các mục tiêu đầu tư như:

  • Tối đa hóa lợi nhuận
  • Tối thiểu hóa rủi ro
  • hoặc Đạt một mức tỷ suất sinh lời cụ thể nào đó

Để làm được điều này các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường xây dựng danh mục đầu tư dưa trên sự kết hợp giữa các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt , các khoản đầu tư thay thế khác (alternatives) như chứng chỉ quỹ, hàng hóa, các hợp đồng phái sinh,  hoặc các loại tài sản khác như bất động sản, vàng, v.v…

Với nhà đầu tư cá nhân, bạn nên kết hợp các tài sản đa dạng theo thời gian nắm giữ: các loại tiền mặt, trái phiếu kỳ hạn còn lại ngắn, với các trái phiếu kỳ hạn dài…để phù hợp với mục tiêu tài chính ngắn, trung hay dài hạn. Ngoài ra nên kết hợp các loại tài sản có mức rủi ro khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh để giảm thiểu rui ro do 1 nhóm gây ra ( không nên để trứng trong cùng 1 giỏ)

Việc tìm hiểu tính chất của mỗi loại tài sản sẽ giúp bạn hiểu và quản lý đầu tư ở mức tốt nhất.