Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #10 Vòng quay khoản phải thu

07/06/2023 - 06:30

#10 Vòng quay khoản phải thu

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Vòng quay Khoản phải thu.

Vòng quay khoản phải thu (tên gọi tiếng Anh: Receivable turnover ratio) là một trong những chỉ số tài chính để đánh giá hiệu quả doanh nghiệp trong hoạt động thu hồi công nợ từ khách hàng. Chỉ số này đo lường số lần các khoản phải thu của một công ty được chuyển đổi thành tiền mặt trong một khoảng thời gian nhất định.

Vậy vòng quay Khoản phải thu được tính nhứ thế nào?

Vòng quay Khoản phải thu được tính bằng cách lấy Doanh thu thuần chia cho phải thu bình quân.