Trang chủ Phân Tích Cơ Bản Bài 8: Các mô hình suy thoái trên thị trường chứng khoán

28/06/2021 - 02:52

Bài 8: Các mô hình suy thoái trên thị trường chứng khoán

Mô hình suy thoái sẽ chỉ ra tốc độ hồi phục của nền kinh tê và hình dạng của đà hồi phục nền kinh tế. Bài viết chỉ rõ một số mô hình suy thoái thường thấy

Định nghĩa

Mô hình suy thoái sẽ chỉ ra tốc độ hồi phục của nền kinh tê và hình dạng của đà hồi phục nền kinh tế

Có các mô hình suy thoái

  • Mô hình chữ V: đây là mô hình hồi phục mạnh mẽ nhất. Nền kinh tế nhanh chóng tăng trở lai. Thường mô hình này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn
  • Mô hình chữ U: Nền kinh tế hồi phục chậm hơn hình chữ V, Đây là kiểu suy thoái mà đà phục hồi xuất hiện rất chậm. Nền kinh tế sau một thời kỳ suy thoái mạnh tiến sang thời kỳ vất vả để thoát khỏi suy thoái. Trong thời kỳ thoát khỏi suy thoái, có thể có các quý tăng trưởng dương và tăng trưởng âm xen kẽ nhau.
  • Suy thoái hình chữ W: Đây là kiểu suy thoái liên tiếp. Nền kinh tế vừa thoát khỏi suy thoái được một thời gian ngắn lại tiếp tục rơi ngay vào suy thoái.
  • Suy thoái hình chữ L: Đây là kiểu suy thoái mà nền kinh tế rơi vào suy thoái nghiêm trọng rồi suốt một thời gian dài không thoát khỏi suy thoái. Một số nhà kinh tế gọi tình trạng suy thoái không lối thoát này là khủng hoảng kinh tế. Thường mô hình này sẽ có thời gian kéo dài

Các mô hình suy thoái này cũng thường xảy ra trên thị trường chứng khoán, đây cũng là các mô hình tại đáy thường gặp sau khi xu hướng downtrend diễn ra.

Có một tip rất thú vị: Bạn sẽ không biết mình ở mô hình suy thoái nào cho đến khi trải qua hết giai đoạn suy thoái đó.