Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #24 Vị thế là gì? Ký quỹ là gì?

29/06/2023 - 03:19

#24 Vị thế là gì? Ký quỹ là gì?

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiềm hiểu về Vị thế và Ký quỹ.

Vị thế

Vị thế một chứng khoán phái sinh (CKPS) tại một thời điểm là trạng thái giao dịch và khối lượng chứng khoán phái sinh còn hiệu lực mà NĐT đang nắm giữ tính đến thời điểm đó.  

Trong giao dịch hợp đồng tương lai (HĐTL), vị thế một CKPS bao gồm vị thế mua và vị thế bán. 

Vị thế mua: Khi NĐT kỳ vọng giá của tài sản cơ sở (ví dụ chỉ số VN30 Index) sẽ tăng trong tương lai, nhà đầu tư sẽ mua hợp đồng, được gọi là mở vị thế mua hay tham gia vị thế mua (bên mua). Để đóng vị thế NĐT phải bán hợp đồng đi hoặc nắm giữ vị thế đến khi đáo hạn. 

Vị thế bán: Khi NĐT là người đang nắm giữ tài sản cơ sở, cho rằng giá của tài sản cơ sở sẽ giảm trong tương lai, sẽ bán hợp đồng và được gọi là mở vị thế bán hay tham gia vị thế bán (bên bán). Để đóng vị thế NĐT phải mua hợp đồng lại hợp đồng hoặc nắm giữ vị thế đến khi đáo hạn.

Vị thế ròng một CKPS tại một thời điểm được xác định bằng chênh lệch giữa vị thế mua đã mở và vị thế bán đã mở của chứng khoán phái sinh đó tại cùng một thời điểm. 

Ký quỹ

Ký quỹ là khoản tiền mà nhà đầu tư phải nộp trước khi tham gia vào hợp đồng tương lai để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của hợp đồng. Ký quỹ giúp tạo ra lợi thế đòn bẩy cho NĐT.  

NĐT cần quan tâm 02 tỷ lệ ký quỹ: Tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ bổ sung.

Ký quỹ ban đầu: Để thực hiện mở vị thế HĐTL, nhà đầu tư phải đảm bảo có đủ số tiền (hoặc tài sản) tối thiểu bằng mức ký quỹ ban đầu

Ký quỹ ban đầu = Tỷ lệ KQ ban đầu * Giá HĐ * Hệ số nhân HĐ * Số lượng HĐ

Ký quỹ bổ sung: Khi thị trường biến động theo chiều hướng bất lợi, Giá trị ký quỹ yêu cầu đối với các vị thế của NĐT tăng lên → NĐT phải thực hiện nộp ký quỹ bổ sung.