Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #22 Chứng quyền có bảo đảm – Covered Warrant

29/06/2023 - 03:09

#22 Chứng quyền có bảo đảm – Covered Warrant

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiềm hiểu vềChứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant).

Chứng quyền có bảo đảm là một loại CKPS có tài sản đảm bảo, do công ty chứng khoán phát hành và được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán. Người mua chứng quyền có quyền (nhưng không bắt buộc) mua hoặc bán một chứng khoán cơ sở ở một thời điểm cụ thể trong tương lai với mức giá đã xác định trước. Về bản chất thì chứng quyền chính là một loại hợp đồng quyền chọn (option).

Chứng quyền có 2 loại là chứng quyền mua và chứng quyền bán. Tuy nhiên theo quy định hiện tại thì các Công ty chứng khoán chỉ phép được phép phát hành Chứng quyền mua.