Trang chủ Phân Tích Cơ Bản Bài 1: Tác Động Của Nền Kinh Tế Thế Giới & Thị Trường Hàng Hóa Đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

29/03/2021 - 04:26

Bài 1: Tác Động Của Nền Kinh Tế Thế Giới & Thị Trường Hàng Hóa Đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Tác động của Thị Trường Chứng Khoán Thế Giới đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu tác động khá nhiều từ thị trường chứng khoán thế giới khi các quốc gia khác trên thế giới tăng trưởng kinh tế tốt , họ sẽ tạo ra nhiều của cải và tiền bạc, họ sẽ đầu tư vào các quốc gia khác như Việt Nam, đầu tư trực tiếp vào các ngành kinh tếtạo ra sự tăng trường kinh tế hoặc đầu tư gián tiếp thông qua kênh đầu tư đó chính là chứng khoán, từ đó tác động trực tiếp và gián tiếp đến thị trường Việt Nam.

Nếu nước ngoài đầu tư ròng và  tăng đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam , thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có thêm lực cầu hỗ trợ từ nước ngoài và hỗ trợ theo đà tăng của thị trường chứng khoán. Khi nền kinh tế của các quốc gia khác gặp khủng khoảng , các nhà đầu tư nước ngoài sẽ giảm đầu tư vào các quốc gia khác trong đó có Việt Nam . Lúc này, nền kinh tế Việt Nam đối diện với sự sụt giảm đầu tư và rút vốn ròng mạnh của nước ngoài, điều này sẽ kéo theo nền kinh tế giảm tốc , đồng thời khiến nước ngoài rút vốn ròng dòng tiền đầu tư gián tiếp, thị trường chứng khoán sẽ gặp phải lực cung mạnh mẽ từ nhóm đầu tư nước ngoài.  Đà tăng chứng khoán sẽ gặp trở ngại hoặc có thể giảm mạnh nếu lực bán nước ngoài giảm mạnh với đà tăng kéo dài .

Ví dụ: các sự kiện kinh tế thế giới như Khủng hoảng KTTG, Khủng hoảng nợ EU, Trade war hay Covid-19 đều khiến cho thị trường diễn biến một cách tiêu cực và kéo dài

Tác động của Thị trường Hàng hóa lên Nhóm ngành liên quan và Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Thị trường hàng hóa có mối tác động đến ngành nghề có liên quan trên thị trường chứng khoán. Chúng ta hãy cùng xem giá thép trên thế giới ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành thép trên thị trường thế giới.

Ví dụ: giá của thép sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thép bán ra của doanh nghiệp sản xuất thép. Khi giá bán tăng, nếu doanh nghiệp nào quản lý hàng tồn kho tốt sẽ tạo ra lợi nhuận lớn, tạo ra sóng lợi nhuận của ngành thép trên thị trường chứng khoán. Tương tự với các mặt hàng khác, dầu mỏ cũng là một mặt hàng quan trọng trên thị trường hàng hóa. Dầu khí không chỉ tác động đến giá cổ phiếu dầu phí, mà trong các năm qua, khi giá dầu biến động mạnh cũng đã tác động mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán thế giới nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Khi giá dầu sụt giảm mạnh, lợi nhuận của các công ty dầu mỏ bị bào mòn và khi giá dầu thấp hơn chi phí sản xuất trung bình trong thời gian dài, các công ty có xu hướng thu hẹp qui mô sản xuất, lợi nhuận càng ngày càng sụt giảm làm cho giá cổ phiếu, dầu khí giảm. Với các quốc gia mà dầu khí chiếm tỷ trọng lớn trong GDP thì tác động đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán càng rõ ràng hơn.

Chúng ta thấy sự tương quan giữa giá dầu thế giới và giá cổ phiếu của thị trường chứng khoán hoặc giá cổ phiếu của ngành dầu khí. Ví dụ: Khi giá dầu giảm mạnh thì VN-Index cũng chịu những tác động tiêu cực.