Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #3 Chỉ số ROCE là gì? Cách sử dụng sao cho hiệu quả?

07/06/2023 - 06:22

#3 Chỉ số ROCE là gì? Cách sử dụng sao cho hiệu quả?

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chỉ số ROCE

Chỉ số lợi nhuận trên vốn sử dụng, trong tiếng Anh là Return On Capital Employed. Đây là chỉ số đo lường mức độ hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng vốn của mình để tạo ra lợi nhuận. Nói cách khác, tỷ lệ này giúp hiểu được một công ty đang tạo ra lợi nhuận từ VCSH và Nợ dài hạn như thế nào mà không xét đến chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chỉ tiêu này có vai trò rất lớn trong việc xem xét mối quan hệ với lãi suất vay nợ để đánh giá việc sử dụng nợ vay có tác động tích cực hay tiêu cực đến khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu hay không?

Chỉ số ROCE có thể đặc biệt hữu ích khi so sánh hiệu quả hoạt động của các công ty trong các lĩnh vực sử dụng nhiều vốn. Điều này là do không giống như các nguyên tắc cơ bản khác như  lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu  (ROE), vốn chỉ phân tích khả năng sinh lời liên quan đến vốn chủ sở hữu của cổ đông công ty, ROCE xem xét nợ và vốn chủ sở hữu . Điều này có thể giúp phân tích hiệu quả tài chính đối với các công ty có nợ đáng kể, đặc biệt là nợ dài hạn.

Cuối cùng, tính toán ROCE cho biết lợi nhuận mà công ty tạo ra trên 1 đồng vốn sử dụng. Rõ ràng, công ty càng tạo ra nhiều lợi nhuận trên 1 đồng thì càng tốt. Do đó, ROCE cao hơn cho thấy khả năng sinh lời cao hơn so với các công ty.