Trang chủ Phân Tích Cơ Bản Bài 12: Chính sách Tài khóa và Chính sách Tiền tệ

28/06/2021 - 03:06

Bài 12: Chính sách Tài khóa và Chính sách Tiền tệ

Tầm quan trọng của các chính sách này là có thể giúp hỗ trợ kinh tế phát triển, giúp kết thúc và tránh suy thoái kinh tế ngay từ lúc đầu.

Có 2 công cụ ( cách thức) để nhà nước điều hành giữ cho nền kinh tế bình ổn đó là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

  • Chích sách tài khóa thường được quốc hội phê duyệt ngân sách: bao gồm các mục như thuế, đầu tư công, chi tiêu chính phủ
  • Chính sách tiền tệ được điều hành bởi ngân hàng trung ương: như việc tang giảm lãi suất, quy định trần tín dụng, tang giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và kênh mua bán các chứng khoán do chính phủ phát hành ( được gọi là thị trường mở)

Mục tiêu điều hành là tỷ lệ thất nghiệp thấp, lạm phát thấp và ổn định, nền kinh tế tang trưởng ổn định

Tầm quan trọng của các chính sách này là có thể giúp hỗ trợ kinh tế phát triển, giúp kết thúc và tránh suy thoái kinh tế ngay từ lúc đầu.

Ví dụ như đợt Covid 2020 chính phủ đã thực hiện chính sách tài khóa mở rộng tăng đầu tư công, hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp song song với chính sách tiền tệ mở rộng như giảm lãi suất, tăng trần tín dụng… điều này đã giúp GDP VN tăng trưởng dương và trở thành một trong các quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng tốt trên thế giới trong năm 2020