Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #12 Vòng quay hàng tồn kho

21/06/2023 - 03:09

#12 Vòng quay hàng tồn kho

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Vòng quay Hàng tồn kho.

Vậy hàng tồn kho là gì?

Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản đảm bảo cho quá trình sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp được tiến hành liên tục. Dự trữ hàng tồn kho hợp lý là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp vì dự trữ quá nhiều sẽ gây ứ đọng vốn, gia tăng chi phí bảo quản và dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn thấp; ngược lại dự trữ quá ít sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp. Do vậy, phân tích Số vòng quay hàng tồn kho qua nhiều kỳ sẽ đánh giá tính hợp lý trong công tác dự trữ hàng tồn kho của doanh nghiệp đó.

Hàng tồn kho có thể tồn tại ở nhiều hình thức khác nhau như nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa, sản phẩm dỡ dang. Hàng tồn kho bình quân được xác định bằng trung bình cộng của Số dư hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ.

Vòng quay hàng tồn kho là một trong các tỷ số tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp,  một tiêu chuẩn đánh giá công ty sử dụng hàng tồn kho của mình hiệu quả như thế nào.

Vậy vòng quay Hàng tồn kho cao hay thấp là tốt, và đánh giá chỉ số này sao cho hiệu quả?