Trang chủ Phân Tích Cơ Bản #16 Hệ số khả năng thanh toán

21/06/2023 - 03:26

#16 Hệ số khả năng thanh toán

Xin chào các bạn đang đến với Ysedu chuỗi videos đào tạo kiến thức đầu tư của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam.  Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Hệ số khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Nhóm chỉ tiêu này thể hiện được năng lực thanh toán của doanh nghiệp để trả lời cho câu hỏi liệu doanh nghiệp có đủ khả năng trả các món nợ tới hạn không.

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành

Cho biết khả năng của một công ty trong việc dùng các tài sản ngắn hạn như tiền mặt, hàng tồn kho hay các khoản phải thu để chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn của mình. Tỷ số này càng cao chứng tỏ công ty càng có nhiều khả năng sẽ hoàn trả được hết các khoản nợ. Tỷ số thanh toán hiện hành nhỏ hơn 1 cho thấy công ty đang ở trong tình trạng tài chính tiêu cực, có khả năng không trả được các khoản nợ khi đáo hạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là công ty sẽ phá sản bởi vì có rất nhiều cách để huy động thêm vốn. Mặt khác, nếu tỷ số này quá cao cũng không phải là một dấu hiệu tốt bởi vì nó cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng tài sản chưa được hiệu quả.

Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Hệ số khả năng thanh toán nhanh cho biết công ty có bao nhiêu đồng vốn bằng tiền và các khoản tương đương tiền (trừ hàng tồn kho) để thanh toán ngay cho một đồng nợ ngắn hạn.

Hệ số khả năng thanh toán tiền mặt

Tỷ số thanh toán tiền mặt cho biết một công ty có thể trả được các khoản nợ của mình nhanh đến đâu, vì tiền và các khoản tương đương tiền là những tài sản có tính thanh khoản cao nhất.